Xích gầu nâng 1 dãy

Model: ZYL355, ZYL400, ZYL450, ZYL500, ZYL450H, ZYL500H, ZYL560, ZYL630, ZYL710, ZYL800, ZYL900, ZYL1000, ZYL1100, ZYL630D, ZYL710D, ZYL800D, ZYL900D, ZYL1000D AND ZYL1100D

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng